fbpx
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/4.2/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva MAS_047/4.1/1

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo výzvu pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva IROP-CLLD-Q571-512-002

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-002

Pokračovať v čítaní
Aktuálne výzvy

Výzva IROP-CLLD-Q571-511-003

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre súkromný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-511-003

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2020

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva IROP-CLLD-Q571-512-001

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre verejný sektor z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP-CLLD-Q571-512-001

Pokračovať v čítaní
Zrealizované výzvy

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2020

OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pokračovať v čítaní
Skip to content